REGLAMENT
NOMENAMENT i ADJUDICACIÓ del Títol JAUME 1r


CAPÍTOL I : Presentació
Article 1 - Objecte
El Títol JAUME 1r ha estat creat pels Quadres Catalans de Tolosa de Llenguadoc Midi-Pyrénées en l'any 2006.
El Títol Jaume 1r és honorífic i recompensa aquell o la que malgrat el seu desarrelament vehicula per les seves accions la identitat catalana sense faltar als valors de fraternitat, d'igualtat, de solidaritat econòmica i cultural que són la llengua, els colors sang i or, la història, l'acollida, el diàleg i l'orgull.

Article 2 - Manifestació
El Títol Jaume 1r és remès pel President de l'associació dels Quadres Catalans de Tolosa de Llenguadoc Midi-Pyrénées o a defecte per tot altra persona d'origen català designada pel Comitè de selecció.
La rebaixa del Títol té lloc en el moment d'una manifestació organitzada per l'associació dels Quadres Catalans de Tolosa de Llenguadoc Midi-Pyrénées.

Article 3 - Designació
El Comitè de selecció, reunit sota la presidència del President en exercici de l'associació dels Quadres Catalans de Tolosa de Llenguadoc Midi-Pyrénées, delibera sobre les qüestions relatives als nomenaments dels recipiendaris del títol.

Article 4 - Freqüència
El Comitè de selecció atorga de manera limitadora 3 nomenaments màxim per any civil de l'Associació dels Quadres Catalans de Tolosa de Llenguadoc Midi-Pyrénées.


CAPÍTOL II: El Comitè de selecció del Títol Jaume 1r
Article 5 - Composició
El Comitè de selecció per a l'adjudicació del Títol Jaume 1r comprèn :
- El President en exercici de l'associació dels Quadres Catalans de Tolosa de Llenguadoc Midi-Pyrénées, o el seu representant.
- Els membres del Consell d'Administració en exercici de l'Associació dels Quadres Catalans de Tolosa de Llenguadoc.
- Els posseïdors del Títol Jaume 1r són membres de fet del Comitè de selecció i participen en el vot.

Article 6 - Renovació
El Comitè de selecció és composa conforme a la renovació prevista pels estatuts de l'Associació dels Quadres Catalans de Tolosa de Llenguadoc Midi-Pyrénées, a excepció dels titulars dels Títols.CAPÍTOL III : Nomenament i adjudicació del Títol Jaume 1r
Article 7 - Nomenament
La proposició de nomenament al títol Jaume 1r deu ser feta per un membre del Comitè de selecció. Cada membre del Comitè de selecció és limitat a una proposició de nomenament anualment.
La proposició de nomenament al títol Jaume 1r és admissible a la rebuda d'una memòria implicant l'estat-civil i de l'exposició detallada de les accions catalanes pel presentador.

Article 8 - Selecció
Després d'examen i selecció del conjunt dels informes|respatllers el Comitè de selecció designa per vot els titulars de l'any.
El consell de l'ordre es reuneix sota el control i a petició del Consell d'Administració de l'associació dels Quadres Catalans de Tolosa de Llenguadoc Midi-Pyrénées a mínima una vegada l'any, per tal d'examinar el conjunt de les candidatures.
L'adjudicació del Títol Jaume 1r és sotmesa al vot sota el principi un votant-una veu dels presents en el moment de la reunió.

Article 9 - Adjudicació
El nou candidat és convidat a fer-se rebre oficialment en el transcurs d'una cerimònia - veure article 2.
Ha d'escollir una personalitat, sigui titular del Títol Jaume 1r, sigui membre del consell d'administració de l'associació dels Quadres Catalans de Toulouse Midi-Pyrénées, que serà delegat pel Comitè de selecció per presentar el recipiendari.
Al Final d'aquesta presentació, el recipiendari rep el Títol Jaume 1r pel President en exercici de l'associació dels Quadres Catalans de Tolosa de Llenguadoc Midi-Pyrénées, o el seu representant, que consagra la seva pertinença al Comitè de selecció.

 

CAPÍTOL IV: Reglament del Títol Jaume 1r
Article 10 - Modificació
El present reglament votat pel Consell d'Administració de l'associació dels Quadres Catalans de Tolosa de Llenguadoc Midi-Pyrénées és acompanyat cada any per tàcita reconducció.
Sobre proposició d'un membre del Comitè de selecció, pot ser modificat pel Consell d'Administració de l'associació dels Quadres Catalans de Tolosa de Llenguadoc Midi-Pyrénées.Fet a Tolosa de Llenguadoc el 15 de febrer de 2007.

Per al Consell d'Administració de l'associació dels
Quadres Catalans de Tolosa de Llenguadoc Midi-Pyrénées

     El Secretari                             El President                                         El Tresorer
Francesc GUIRAUD                     Sergi LLORCA                                     Pau TAVERNER

Retour sommaire Titre Jaume 1er

   
Copyright © 2004-2010 Association des Cadres Catalans de Toulouse